The Advanced Medical Technology Association

AdvaMed

AdvaMed är en sammanslutning av tillverkare av medicinsk och dental utrustning. De ingående företagen utvecklar medicinsk och dental teknologi som förbättrar hälso- och sjukvård genom tidigare upptäckt av sjukdomar, mindre invasiva åtgärder och mer verksamma behandlingar. För företagen i AdvaMed står det klart att framgång för ledande tillverkare av medicinsk och dental teknologi, exempelvis KaVo Dental, förutsätter tillämpning av höga etiska standarder och efterlevnad av gällande bestämmelser.

AdvaMed Code of Ethics är en etisk kod som förtydligar och särskiljer mellan godtagbar och icke godtagbar verksamhet för personer som är verksamma inom hälso- och sjukvården liksom för de personer som företräder medlemmarna i AdvaMed. Företagen i AdvaMed inser betydelsen av etiska relationer till personal inom hälso- och sjukvården, och den etiska koden ger riktlinjer som garanterar att beslut om vårdåtgärder baseras på omsorg om patientens bästa. KaVo Dental ställer sig helhjärtat bakom AdvaMeds etiska kod. 

KaVo Scandinavia AB
Optimusvägen 12 B
194 84 Upplands Väsby
Tel. +46 8 590 047 00
Fax: +46 8 590 047 10