Imprint / Disclaimer

KaVo tackar dig för ditt besök på vår webbplats och uppskattar ditt intresse för våra produkter. Om du uppmanas lämna personliga uppgifter har du naturligtvis full frihet att avstå från detta. De personliga data som samlas in via KaVo:s hemsida sammanställs, bearbetas och utnyttjas vid behov inom KaVo-koncernen för att ge personlig hjälp, skicka ut produktinformation eller erbjuda servicetjänster. KaVo förbinder sig att behandla dina uppgifter konfidentiellt enligt gällande bestämmelser om databearbetning av personuppgifter.

Upphovsrättsförbehåll

© Copyright KaVo Dental GmbH, Biberach, Germany

Alla rättigheter förbehålles. Text, bilder, grafik, ljud, animering och video på KaVo:s hemsida, liksom deras inbördes anordning på hemsidan, skyddas av lagen om upphovsrätt och annan lagstiftning. Innehållet på hemsidan får inte kopieras, distribueras, ändras eller ställas till tredje parts förfogande i kommersiellt syfte. Vissa av sidorna innehåller också bilder som tredje part har upphovsrätten till.

Varumärkesförbehåll

Om inget annat anges är samtliga varumärken på KaVo:s hemsida skyddade av varumärkeslagen. Detta gäller särskilt KaVo:s egna varumärken, företagets logotyp och andra märken.

Ansvarighetsförbehåll

Den här webbplatsen har utformats med stor noggrannhet. Trots detta kan inte KaVo garantera att den är felfri och att den presenterade informationen är korrekt. KaVo kan inte ta ansvar för skador som uppkommer direkt eller indirekt till följd av att denna webbplats används, om det inte kan styrkas att detta beror på grov vå rdslöshet från KaVo:s sida. Vi vill också påpeka att alla beskrivningar, bilder och grafiska element på hemsidan visas med förbehåll för tekniska ändringar. Smärre färgavvikelser kan ha bildskärmstekniska orsaker.

Licensförbehåll

KaVo hoppas att hemsidan uppfattas som innovativ och upplysande. Vi hoppas också att besökaren kan låta sig inspireras av hemsidan. De immateriella tillgångar som sammanhänger med hemsidan, som patent, varumärken och upphovsrätt, är skyddade i lag. Ett besök på hemsidan ger inte licens för användning av de immateriella tillgångar som tillhör KaVo eller tredje part.

Integrity and Compliance Program

Please go to www.danaherintegrity.com for a copy of our Standards of Conduct or to make a report on the Danaher Integrity and Compliance Helpline.

Ansvarig för innehållet

KaVo Scandinavia AB

Optimusvägen 12 B

194 84 Upplands Väsby

 

Momsregistreringsnummer för KaVo Scandinavia AB:

SE 556160414001

 

Organisationsnummer för KaVo Scandinavia AB:

556160-4140

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics. Google Analytics är en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”) som använder s.k. ”cookies”. Cookies är textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera användningen av webbplatsen. Informationen som därigenom samlas in om användningen av denna webbplats (inkl. din IP-adress) skickas till en av Googles servrar (i USA) och sparas där. Med hjälp av den här informationen kan Google analysera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter för webbplatsägaren och erbjuda andra tjänster som hör ihop med Internetanvändning och användning av webbplatsen.

Google kan vidarebefordra denna information till en tredje part om lagen kräver det eller om vederbörande bearbetar informationen på uppdrag av Google. Din IP-adress kopplas aldrig ihop med andra data från Google.

Du kan hindra cookies från att sparas genom en inställning i webbläsaren. Var i så fall medveten om att alla funktioner på den här webbplatsen då inte kan utnyttjas fullt. Du kan dessutom välja att dessa data inte ska kunna användas. Du kan hämta insticksprogram för webbläsare från https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Installera insticksprogrammet på datorn.
Genom att använda webbplatsen intygar du att du är medveten om att Google bearbetar de data som förvärvas på det här sättet i den omfattning som beskrivs ovan.

Vi använder s.k. sociala insticksprogram (”plugins”) i det sociala nätverket facebook.com. Det här nätverket administreras av Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Dessa insticksprogram är markerade med en Facebook-logotyp eller tillägget ”Facebook Social Plugin”. Om en webbplats i vår Internetnärvaro som innehåller ett sådant insticksprogram öppnas, upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Facebook-servrarna. Innehållet i detta insticksprogram överförs direkt till din webbläsare från Facebook och integreras i webbplatsen. Facebook får då information om att du har öppnat den aktuella webbplatsen. Om du är inloggad på Facebook under tiden, kan Facebook därigenom tilldela besöket till ditt Facebook-konto. Vid interaktion med insticksprogrammen överförs den aktuella informationen direkt från webbläsaren till Facebook, där informationen sparas. Denna process äger t.ex. rum när knappen ”Gilla” används. Facebooks information om dataskydd informerar dig om syftet med och omfattningen av datainsamlingen, den vidare bearbetningen och användningen av data via Facebook, samt dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet. Logga ut från Facebook innan du besöker vår Internetnärvaro om du inte vill att Facebook ska samla in data om dig via vår Internetnärvaro.
KaVo Scandinavia AB
Optimusvägen 12 B
194 84 Upplands Väsby
Tel. +46 8 590 047 00
Fax: +46 8 590 047 10